تولید کننده‌ها

هیچ تولیدکننده ای وجود ندارد

مربی و تربیت

  • مربی و تربیت
    300,000 ریال

     کتاب مربی و تربیت نوشته مرحوم حائری شیرازی  و در مورد قواعد و رابطه ی مربی با متربی است . این کتاب چهارمین اثر از سلسله مباحث در مرکز تربیت معلم در زمینه تعلیم و تربیت است . در کتاب حاضر مباحث با موضوع بندی و در ۱۶ مبحث با تکیه بر آیات و روایات بیان شده است و مخاطب اصلی آن معلمان و مربیان و همه...

    300,000 ریال
    موجود