تولید کننده‌ها

هیچ تولیدکننده ای وجود ندارد

موضوع کتاب آیه های سبز

  • آیه های سبز
    225,000 ریال

    کتاب آیه های سبز مجوعه ای است از برخورد ها و حکایت از زنده یاد علی صفایی حائری که در نوشته ها و گفته های او پراکنده بودند و به کوشش برخی دوستان گردآوری شده است . موضوع کتاب تدوین مجموعه ای از داستان ها و نکات تربیتی از آثار استاد است . این نکات تربیتی واقعیاتی هستند اگرچه به صورت حکایت و داستان...

    225,000 ریال
    موجود